O F E R T A  |  S T R E F A   B I Z N E S U

COACHING | KONSULTACJA | TERAPIA | SZKOLENIE

sesja indywidualna | grupowa
kwota do uzgodnienia

PROFESJONALIZM |
WYSOKIE STANDARDY

KADRA ZARZĄDZAJĄCA

Łódź | Łagiewniki lub on line

COACHING | KONSULTACJA | TERAPIA | SZKOLENIE

sesja indywidualna | grupowa
kwota do uzgodnienia

SPRAWNE ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM

KADRA ZARZĄDZAJĄCA

Łódź | Łagiewniki lub on line

COACHING | KONSULTACJA | TERAPIA | SZKOLENIE

sesja indywidualna
kwota do uzgodnienia

EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE FIRMĄ

KADRA ZARZĄDZAJĄCA

Łódź | Łagiewniki lub on line

COACHING | KONSULTACJA | TERAPIA | SZKOLENIE

sesja indywidualna
kwota do uzgodnienia

ROZWÓJ KARIERY

KADRA ZARZĄDZAJĄCA

Łódź | Łagiewniki lub on line

OFERTA

COACHING | KONSULTACJA | TERAPIA | SZKOLENIE

sesja indywidualna | grupowa
kwota do uzgodnienia

NA DOWOLNY TEMAT

KADRA ZARZĄDZAJĄCA

Łódź | Łagiewniki lub on line

COACHING | KONSULTACJA | TERAPIA | SZKOLENIE

sesja indywidualna | grupowa
kwota do uzgodnienia

PROFESJONALIZM |
WYSOKIE STANDARDY

PRACOWNICY

Łódź | Łagiewniki lub on line

COACHING | KONSULTACJA | TERAPIA | SZKOLENIE

sesja indywidualna | grupowa
kwota do uzgodnienia

ROZWÓJ KARIERY

PRACOWNICY

Łódź | Łagiewniki lub on line

COACHING | KONSULTACJA | TERAPIA | SZKOLENIE

sesja indywidualna | grupowa
kwota do uzgodnienia

NA DOWOLNY TEMAT

PRACOWNICY

Łódź | Łagiewniki lub on line